THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
UỶ BAN MTTQ XÃ THANH SƠN TUYÊN TRUYỀN, LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI( SỬA ĐỔI)
01/03/2023 09:56:38

Ủy Ban MTTQ xã Thanh Sơn trong công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai(sửa đổi)

Ủy Ban MTTQ xã Thanh Sơn trong công tác tuyên truyền về lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

      Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-MT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ban thường trực uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

      Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mặt khác, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

      MTTQ xã đề nghị cán bộ và nhân dân áp các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia góp ý vào Luật đất đai (sửa đổi).

      Tài liệu nghiên cứu tham gia ý kiến là Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trang thông tin điện tử của xã.

      Nội dung lấy ý kiến nhân dân phải toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được dư luận quan tâm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

      Đối tượng lấy ý kiến gồm: Cán bộ, công chức, viên chức UBND xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp nhân dân.

      - Hình thức lấy ý kiến:

      + Thảo luận tại các hội nghị do UBND phối hợp với MTTQ xã tổ chức. Thời gian thực hiện: trước ngày 02/03/2023;

      + Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND xã trước ngày 03/03/2023; gửi trực tiếp hoặc bằng văn bản về Thường trực MTTQ xã trước ngày 07/03/2023.

      Ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được MTTQ tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

      MTTQ xã đề nghị cán bộ và nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, nghiên cứu góp ý cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo thời gian và địa chỉ nêu trên.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2582
Trước & đúng hạn: 2582
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 12:02:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH SƠN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Văn Bẩy - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0915368995

Email: trangtindientuxathanhson@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0