CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN NĂM 2022
04/07/2022 07:50:00

HỘI NÔNG DÂN XÃ THANH SƠN

VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN XÃ NĂM 2022

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Kế hoạch về việc Vận động xây dựng quỹ Hỗ trợ Nông dân xã năm 2022 của Hội Nông dân xã Thanh Sơn. Hội Nông dân xã đã triển khai vận động từ ngày 02 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31/5/2022.

Sau thời gian một tháng triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và thông qua công tác tuyên truyền,vận động đến từng cán bộ, hội viên, hộ sản xuất kinh giỏi và toàn thể nhân dân của 2 chi hội và 15 tổ hội, Hội Nông dân xã đã tiếp nhận được số tiền là trên 10 triệu đồng, để bổ sung vào nguồn quỹ hỗ trợ Nông dân xã, bên cạnh đó Hội Nông dân xã còn vận động các hộ vay quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân xã, với số tiền là 1,4 triệu đồng. Đến nay tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ Nông dân xã là 99,49 triệu đồng.

Để có được kết quả vận động trên là có sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự quan tâm ủng hộ các phong trào của Hội Nông dân xã, của các cán bộ, hội viên, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và toàn thể nhân dân, hội Nông dân xã đã làm tốt coongg tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là đội ngũ các đồng chí ở chi tổ hội đã tuyên truyền, vận động, sâu rộng, đến từng cơ sở hội, đến từng hội viên, để cán bộ, hội viên, và toàn thể nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp của việc ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã, từ nguồn quỹ đó để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được các nguồn vốn, bên cạnh nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương, của ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Hà, để các hộ phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ có mức sống trung bình, hộ khá, để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong những năm vừa qua Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã từ việc đề nghị Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã trích kinh phí từ ngân sách xã sang ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân, bên cạnh đó hội còn tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và toàn thể nhân dân dân ủng hộ xây dựng quỹ, hàng năm hội còn trích phí vay của quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh để bổ sung vào quỹ hỗ trợ nông dân xã, từ mức quỹ hỗ trợ nông dân của xã thấp trong toàn huyện, đến nay quỹ hỗ trợ nông dân của xã đã nằm trong tốp trên trung bình của toàn huyện, đạt gần 100 triệu đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu hội nông dân huyện giao.

Nguồn; Hội Nông Dân xã 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1262
Trước & đúng hạn: 1262
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 00:27:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH SƠN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Văn Bẩy - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0915368995

Email: trangtindientuxathanhson@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 2
Tháng này: 7,512
Tất cả: 93,951