NÔNG THÔN MỚI
Sáng ngày: 23 tháng 7 năm 2021, Xã Thanh Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình “Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”.
27/07/2021 12:00:00

Mô hình đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Hội Nông dân cơ sở, chịu sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên và cấp ủy, chính quyền ở cơ sở.

Mô hình: “Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”  gồm 20 thành viên:

- Ban Chủ nhiệm gồm: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 01 ủy viên.

- Thành viên nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình là cán bộ, hội viên, nông dân đang sinh sống tại địa phương, có nguyện vọng và có hiểu biết về kiến thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến về kiến thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường ở địa phương.

 Quyền lợi của thành viên

- Trong thời gian làm điểm được Hội Nông dân huyện cung cấp 05 thùng xử lý rác thải, 5kg chế phẩm xử lý rác hữu cơ.

- Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để nghiên cứu, tìm hiểu về kiến thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và vệ sinh môi trường và các vấn đề khác.

- Được tham gia các buổi sinh hoạt của mô hình, tham gia các hoạt động do mô hình tổ chức.

- Được hưởng các quyền lợi theo quy định của mô hình.

             Nghĩa vụ của thành viên

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do mô hình tổ chức.

- Gương mẫu chấp hành các quy định về thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình.

- Có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và vệ sinh môi trường cho nhân dân ở địa phương theo sự phân công của Ban chủ nhiệm mô hình.

- Có trách nhiệm vận động các hộ gia đình ở địa phương ký cam kết thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.

- Tham gia đóng góp xây dựng quỹ mô hình theo quy định của mô hình.

Nội dung hoạt động của mô hình

1. Phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức cho toàn thể hội viên, nông dân ở cơ sở ký cam kết bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

2. Tổ chức cho thành viên mô hình tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm: vào ngày chủ nhật hằng tuần, vận động toàn thể hội viên, nông dân đồng loạt quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cắt cỏ, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định,…

3. Duy trì sinh hoạt mô hình hằng quý:  nội dung sinh hoạt phổ biến về: nội dung Luật bảo vệ môi trường năm 2014; các kiến thức khoa học về bảo vệ môi trường; trao đổi, phổ biến kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas và đệm lót sinh học; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở.

4. Viết bài và tuyên truyền trên loa truyền thanh ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về: Luật bảo vệ môi trường năm 2014; tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các quy định về xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường; các kiến thức khoa học về bảo vệ môi trường; viết bài tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại các hộ gia đình; xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường ao nuôi thủy sản đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chăn nuôi, chế biến, phát triển ngành nghề bảo đảm vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm môi trường. Viết bài tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ môi trường.

         5. Giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ  hội viên, nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền và Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở về những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để có giải pháp giải quyết.

6. Xây dựng kế hoạch sơ tổng kết mô hình: định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến hành sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của mô hình và tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU :
 
 
Bà: Nguyễn Thị Hà - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện lên phát biểu.
 
 
 
Ông: Trần Đức Loản - Bí thư Đảng ủy phát biểu giao nhiệm vụ .
 
 
 
Các thành viên mô hình nên nhận thùng và chế phẩm sinh học xử lý rác 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2571
Trước & đúng hạn: 2571
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 13:32:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH SƠN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Văn Bẩy - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0915368995

Email: trangtindientuxathanhson@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tháng này: 3,008
Tất cả: 96,477